Your search results

Vývoj cen nemovitostí v roce 2024

Publikováno František Kudrna on 24. 1. 2024
0

Protože máme leden, měsíc plný meteorologických zvratů, rád bych se tentokrát zamyslel nad vývojem trhu nemovitostí v této měnící se době.

Realitní trh v České republice se prozatím chová dle zaběhlých modelů. Různé předpokládané výkyvy zvládl vcelku dobře. Narozdíl od mnoha jiných trhů s sebou přeci jen nese základní potřebu každého jedince, a to bydlení. Úspěšně přečkal náročné covidové období i následný šok s počátkem války v Evropě a další konflikty ve světě.

Výrazněji se změnilo uvažování nad tím, komu je nemovitost prodávána. Úřady i banky nyní daleko intenzivněji zkoumají původ prostředků (vlastních zdrojů). Prověřují intenzivněji různé sankční seznamy a financování je pod daleko větším drobnohledem schvalovatelů úvěrů, než dříve.  

Během počátku tohoto roku jsem četl různé predikce vývoje, ale myslím si, že by si každý prodávající měl svůj alespoň hrubý obrázek utvořit sám. Docela dobrým nástrojem tohoto rozhodování je SWOT analýza, pomocí které si můžeme lépe představit jednodušeji situaci, ve které jsme.

SWOT analýza – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby

Silné stránky

 • Vysoká poptávka po nemovitostech – je mnoho těch, kdo potřebují bydlet
 • Stabilní ekonomické prostřední – většina věcí funguje dle očekávání  
 • Realitní trh je rozvinutý a není problém nemovitost prodat
 • Strategické umístění ČR

Slabé stránky

 • Ceny nemovitostí jsou v hladině, kterou si velká část lidí nemůže dovolit
 • Omezená nabídka nemovitostí – prodávají se především starší nemovitosti
 • Nízká dostupnost hypoték – z důvodu nastavení úrokových sazeb ČNB

Příležitosti

 • Zvyšující se poptávka po nemovitostech pro nově příchozí
 • Nové stavební projekty, které cílí na současné potřeby lidí a měnícího se prostředí
 • Zateplování budov, energetická soběstačnost (možnost využití dotací)
 • Komunitní energetika (nezávislost na velkých zdrojích)

 Hrozby

 • Nestabilita ekonomického prostředí –  pokud by se ekonomika posunula do nejistoty, nestability  z mnoha různých důvodů, které by snížily HDP,  zvýšily nezaměstnanost, inflaci
 • Změna legislativy (daňové nebo o energetické náročnosti budov atp.)
 • Rychlost změny klimatu (časté a rychlé změny počasí, síla větru, zvýšené odpařování vody, efekty tepelných ostrovů ve městech)

Zde jsem zmínil hrubý náčrt očekávaného vývoje, který bude mít vliv i na trh s nemovitostmi .Jak jsem již psal v průběhu léta roku 2023, stále si myslím, že cenová hladina starých nezateplených nemovitostí se bude postupně oddělovat od hlavní cenové hladiny. Tzn. stále více se budou započítávat zvyšující se náklady na nutnou rekonstrukci včetně zateplení, které bude v budoucnosti nutnou podmínkou.       

Compare Listings